กำลังทำการทดสอบเสียง

Sound test (Thai Song)

·      Dharma Talk

prayut1 ย้อนทางเข้าสู่แดนพุทธธรรม
prayut2 เฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับ     
prayut3
ความยิ่งใหญ่ที่ทำให้ทั้งโลก
prayut4 หัวใจธรรม_จากจุดศูนย์กลาง
prayut5 โพธิพฤกษ์_-_โพธิญาณ
prayut6 จุดเริ่มของแผ่นดิน
prayut 7 ถ้าสังเวชเป็นก็จะเห็นธรรม
prayut 8 ที่ประกาศอิสรภาพของมนุษย์
prayut 9 ทางสายกลาง_เพื่อชีวิต
prayut 10 รักษาธรรม_คือรักษาความเป็นมนุษย์
prayut 11 การศึกษากับเศรษฐกิจ ฝ่ายไหนจะรับใช้ฝ่ายไหน
prayut 12 เด็กยุคนี้โชคดี แต่จะจมอยู่กับที่หรือจะก้าวหน้าไป
prayut 13อย่าแค่มารวมศูนย์แต่ต้องขึ้นให้สูง
prayut 14 สุขที่สมาน_ประสานกับรักที่แท

prayut 15 จะอยู่กันดีด้วยหลักการ หรือ ต้องคุมกันด้วยอาญา
prayut 16 ทำบุญให้คุณพ่อ
prayut 17 วิสาขบูชา_เตือนชาวพุทธก้าวให้ถึงปัญญา

 

 

 

V DO ทดสอบสำหรับ dsl,cable

V DO ทดสอบสำหรับ Modem 56k

 

เวปนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา ขอความกรุณาแจ้งผลการฟังธรรมะและข้อเสนอแนะ ต่างๆได้ที่ somton@gmail.com